En skihopper i blåhoppdress med skiene på skulderen

April er en viktig måned for idrettslaget

Våren er her og med det en ekstra hektisk tid for mange idrettslag og foreninger. Alle utendørsidrettene har eller har hatt sesongpremiere så det er full fres i mange måneder fremover. Samtidig er det også mye som skal passes på og følges opp på den administrative siden. Der er april en ekstra hektisk måned med noen frister som må overholdes.

Grått arkivskap med en åpen skuff med oransje mapper iNoe av det aller viktigste er innrapporteringen av medlemsopplysningene til Norges Idrettsforbund. Nå er det slik at alle lag og foreninger som er tilknyttet Idrettsforbundet må gjøre dette. Dette er etter vedtak på Idrettstinget. Og fristen for det er 30. april. Dette gjøres gjennom KlubbAdmin.no.

Teksten Norges idrettsforbund,et norsk flagg samt de olympiske ringeneDet som innrapporteres er medlemstall og aktive medlemmer ved utgangen av året. Denne gangen er det altså antallet betalende medlemmer per 31.12. i 2016. Samtidig er det også tre andre punkter som også må gjøres innen utgangen av april 2017. Det er blant annet å svare på noen spørsmål fra aktuelle særforbund og Idrettsforbundet. Videre er det også nødvendig at alle styremedlemmer som er valgt på årsmøtet i 2017 blir registrert riktig. Det vil si med navn og personnummer. Tilslutt må også ansvarlige i idrettslag og foreninger kontrollere og eventuelt oppdatere idrettslagets kontaktopplysninger i Brønnøysund-registrene. Dette inkluderer også organisasjonsnummeret.

En skihopper i blåhoppdress med skiene på skulderenSelv om fristen for dette først er den 15. august, så anbefales det at søknaden om kompensasjon for moms på varer og tjenester også foretas nå. Dette er en ordning som er kommet på plass slik at idrettslag og lignende kan få kompensasjon for de kostnadene som de har til merverdiavgift ved kjøp av varer tjenester. Selv om det er lenge til fristen for dette utløper så anbefaler altså Idrettsforbundet at søknaden samordnes med innrapporteringen av medlems-opplysningene. En samordnet søknad og rapportering gjøres ved å logge inn på www.klubbadmin.no via min idrett.

Norske pengesedler og mynterI 2016 fikk over fem og et halvt tusen idrettslag tilbake nærmere 350 millioner gjennom denne ordningen. Denne ordningen sørger altså for at norsk idrett får gode penger i klubbkassene før julen ringes inn. Ordningen er hjemlet i en forskrift som sier at Norges idrettsforbund administrerer ordningen på vegne av alle medlemsorganisasjonene sine.