Category: Klubbnytt

Tegninger av fem barn på en fotballbane

Barneidrett og sosiale medier

Mange av oss har vel vært der. På et idrettsarrangement eller trening hvor vi er blitt litt engasjert. Eller inspirert. Og fått lyst til å dele dette med omverdenen. I dagens samfunn deler vi enkelt og raskt ting på sosiale medier (SoMe). Om det er bilder på Instagram eller synspunkter og bilder på for eksempel […]

Continue Reading
Klubbnytt Stortinget

Enerettsmodellen for spill beholdes i Norge

Her i Klubbnytt har vi tidligere skrevet om anstrengt klubbøkonomi og utfordringer forbundet med det. Vi har også skrevet om utfordringene som er forbundet med å få tak i sponsorer, og at man på grunn av lovverket ikke kan ta imot midler fra alle sponsorer som ønsker å sponse. Hva det siste angår så gjelder […]

Continue Reading
En gutt med hjelm på skøyter. To voksen som hilser på hverandre. En bod med sykkler og annet utstyr. Teksten BUA førstemann til bua.

Hva er BUA?

Her på Klubbnytt har vi tidligere skrevet om utfordringene det er å drive et idrettslag, og om hvordan mange lag og foreninger sliter med å få økonomien til å gå rundt. Hvordan mye blir basert på frivillig og gratis arbeid fordi alt koster. Sponsorer finnes, men det er ikke alltid like enkelt å få dem […]

Continue Reading
En skihopper i blåhoppdress med skiene på skulderen

April er en viktig måned for idrettslaget

Våren er her og med det en ekstra hektisk tid for mange idrettslag og foreninger. Alle utendørsidrettene har eller har hatt sesongpremiere så det er full fres i mange måneder fremover. Samtidig er det også mye som skal passes på og følges opp på den administrative siden. Der er april en ekstra hektisk måned med […]

Continue Reading
Klubb betting 6 - Copy

Utfordringer med å finne sponsorer

Hos Klubbnytt er vi opptatt av alt som angår idrettslagenes hverdag og alle de utfordringene som må løses. Dette går på regelverk for medlemsregister, regnskap samt årsmøter og valg av styremedlemmer. Det er mye som skal passes på. Regler og vedtekter vedtatt på Idrettstinget gjør at lag og foreninger tilsluttet Norges Idrettsforbund må forholde seg […]

Continue Reading
Klubbnytt nytt4

Endringer i KlubbAdmin

Her på siden av vi tidligere skrevet om overgangen til elektronisk medlemsregister og hvordan dette kan gjøres rent praktisk. I den forbindelse er KlubbAdmin blitt nevnt og at det også finnes en løsning for medlemsregister i denne som heter MedlemsAdministrasjon. KlubbAdmin er som kjent idrettens nye og enkle løsning for medlemsadministrasjon. Denne er utviklet av […]

Continue Reading
Klubb web6

Viktig å tenke på ved valg av webløsning

Det er tidligere blitt skrevet om prosedyrer og nytt regelverk som lag, klubber og foreninger må forholde seg til på bakgrunn av vedtak på Idrettstinget. Det er viktig at idrettslagene tar denne prosessen seriøst. For de som ikke er godt i gang begynner tiden å bli kort, men det er fremdeles mulig å ile langsomt […]

Continue Reading
Klubb2

Hva er idrett.no?

Her på Klubbnytt har vi tidligere skrevet om vedtak på Idrettstinget og om nye regler som lag og foreninger tilknyttet Norges Idrettsforbund nå må forholde seg til. I denne prosessen er det også kommet en fellesportal for norsk idrett. Den nettsiden heter idrett.no. I denne fellesportalen er det samlet informasjon om alle terminlister, kamper og […]

Continue Reading
Klubbnytt3

Elektronisk medlemsregister i løpet av 2016

Vi har tidligere skrevet om diverse administrative endringer og datoer besluttet av Idrettstinget som idrettslag, klubber og foreninger tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF) må forholde seg til. En av disse endringene er å ha på plass elektronisk medlemsregister innen utgangen av 2016. Alle idrettslag må ha registrert sine medlemmer i KlubbAdmin eller et annet godkjent system […]

Continue Reading
Klubbnytt1

En enklere hverdag for idrettslaget

Alle som er eller har vært tillitsvalgt i en idrettsforening, eller som er ansatt i eller har arbeidet i en, vet at det er mye som må passes på i forhold til rapporteringer og frister. Nå er det i likhet med trenden ellers i samfunnet, også blitt enklere å være ansvarlig for dette i idrettslagene. […]

Continue Reading