Klubbnytt3

Elektronisk medlemsregister i løpet av 2016

Vi har tidligere skrevet om diverse administrative endringer og datoer besluttet av Idrettstinget som idrettslag, klubber og foreninger tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF) må forholde seg til. En av disse endringene er å ha på plass elektronisk medlemsregister innen utgangen av 2016.

Klubbnytt 4Alle idrettslag må ha registrert sine medlemmer i KlubbAdmin eller et annet godkjent system innen 31. desember 2016. Blant sine samarbeidspartnere har Norges Idrettsforbund (NIF) godkjent flere leverandører. Godkjente elektroniske medlemssystemer er NIFs eget MedlemsAdministrasjon i KlubbAdmin samt de eksterne Weborg, 123Klubb, MedlemsNett, StyreWeb, Rubic Member, mfee, og focus.net

Klubbnytt medlemIdrettslagene er altså pålagt å føre en elektronisk medlemsliste i et datasystem godkjent av NIF. I den forbindelse har NIF utviklet en gratis elektronisk løsning for medlemsadministrasjon som heter KlubbAdmin. Den gir en automatisk og forenklet rapportering av medlemsopplysninger. KlubbAdmin er en fellesportal for idrettslagene. En portal hvor de i første omgang har tilgang til å gjøre samordnet søknad og rapportering til NIF eller benytte seg av NIF sitt elektroniske medlemssystem. Begge løsningene får man tilgang til etter innlogging med idrettens ID. Det vil si Min idrett-bruker.

Fordeler med elektronisk medlemsregister

For at det ikke skal bli en svært stor oppgave for de med lederverv i idrettslaget, forenkler det registreringsprosessen om så mange som mulig av klubbens medlemmer registrerer seg på egen hånd. Det gjør de ved å lage seg en profil på Klubbnytt 5

Idrettstinget har altså besluttet at idrettsklubber må ta i bruk et godkjent medlemsregister innen ut-gangen av 2016. Denne beslutningen kom som et resultat av en lovendring, som også medfører flere krav som trer i kraft i 2106. Fra flere av de godkjente samarbeidspartnerne kan idrettslaget oppnå flere fordeler. Det primære er selvfølgelig et medlems-register integrert med NIFs databaser, men løsningen kan også inkludere en kombinasjon av medlemsregister med annen funksjonalitet som åpner opp for helt nye muligheter. For eksempel en skybasert tjeneste som er i kontinuerlig utvikling. Der mange idrettslag i dag har en fragmentert løsning med forskjellige leverandører for webside, medlemsregister, arrangementspåmeldinger og betalingsløsning, kan noen av leverandørene samle alt dette på ett sted. Resultatet kan bli èn leverandør med ett punkt for support og et felles brukergrensesnitt. I tillegg kommer synergieffektene av å samle funksjonalitet på èn plattform.