Klubbnytt nytt4

Endringer i KlubbAdmin

Her på siden av vi tidligere skrevet om overgangen til elektronisk medlemsregister og hvordan dette kan gjøres rent praktisk. I den forbindelse er KlubbAdmin blitt nevnt og at det også finnes en løsning for medlemsregister i denne som heter MedlemsAdministrasjon. KlubbAdmin er som kjent idrettens nye og enkle løsning for medlemsadministrasjon. Denne er utviklet av Norges Idrettsforbund og er en gratis elektronisk løsning.

På slutten av 2016 kom det en ny versjon av MedlemsAdministrasjon. Den ble lansert 14. desember og bestod av flere ting. Den inneholdt ny funksjonalitet, feilfikser og generelle endringer.

Klubbnytt nyttUnder feilrettinger er feilen som gjorde at medlemmer over 100 år ikke var synlige i registeret blitt fjernet. Det samme er feilen som medførte at æ, ø og å ikke kunne benyttes under e-postavsender i fakturainnstillingene. At man risikerte å bli fakturert fort to kontingenttyper i samme periode er også blitt rettet.

Blant det som er av ny funksjonalitet kan nevnes at det nå er mulig å kunne sette ny forfallsdato ved purringer. I veivisereren er det nå fritt frem for å sette datoen selv. Det er også blitt mulig å opprette familierelasjoner uten krav til familiekontingent. Tidligere måtte fakturamodulen benyttes til dette. Samtidig var det også nødvendig å ha en kontingent av typen familie for at det var mulig å sette sammen familierelasjoner i medlemsregisteret. Det er også kommet endringer slik at man nå får varsel om man forsøker å fakturere for en periode som er utløpt.

Klubbnytt nytt3De største nyhetene i endringene i midten av desember 2016, var kanskje muligheten for å bli varslet ved nye medlemssøknader fra Min idrett og Min idrett på mobil. Dette siste innebærer at idrettsklubben kan velge å få varsling når det kommer nye søknader om medlemsskap. Det varslet kan man få ved å krysse av for om det ønskes via e-post, sms eller begge deler. Velges varsling på sms påløper det også en kostnad på 39 øre per melding.

Klubbnytt nytt1KlubbAdmin er ennå et relativt nytt system som blir tatt i bruk av stadig flere idrettslag og klubber. Derfor er det viktig at det er så brukervennlig som mulig. Av den grunn er det nødvendig med stadige endringer og oppdateringer slik at det blir et så bra system som mulig. På denne måten gjør det sitt til at hverdagen blir enklere og bedre for både medlemmer, de med valgte styreoppgaver og administrativt ansatte.