Klubbnytt Stortinget

Enerettsmodellen for spill beholdes i Norge

Her i Klubbnytt har vi tidligere skrevet om anstrengt klubbøkonomi og utfordringer forbundet med det. Vi har også skrevet om utfordringene som er forbundet med å få tak i sponsorer, og at man på grunn av lovverket ikke kan ta imot midler fra alle sponsorer som ønsker å sponse. Hva det siste angår så gjelder det for eksempel utenlandske spillselskaper som ønsker å gi midler til enkeltutøvere eller idrettslag, men som på grunn av det norske spillmonopolet ikke kan gjøre det.

Implikasjoner av spillmonopolet

Klubbnytt Norsk TippingI Norge er det Norsk Tipping som har enerett på dette. Det innebærer i praksis at ingen utenlandske selskaper kan reklamere for og tilby spill i Norge. I teorien. I praksis er det litt anderledes. TV-kanaler rettet mot Norge, men som sender fra utlandet gjør reklame for disse selskapene. Og siden det ikke er forbudt for nordmenn å gamble, så spiller nordmenn som bare det hos de utenlandske selskapene også. Ved siden av alle pengene som brukes på spillene som Norsk Tipping tilbyr.

Teksten Norges idrettsforbund,et norsk flagg samt de olympiske ringeneImplikasjonene av spillmonopolet for norske idrettsutøvere er det mange eksempler på. Blant annet har norske fotballspillere terminert sine personlige kontrakter eller sponsing med utenlandske aktører for å kunne spille fotball i Norge, eller for å kunne spille på landslaget. Enkelte fotballklubber er også blitt tvunget til å si opp avtaler som er i konflikt med spillmonopolet og medlemskap i Norges Idrettsforbund. Og for mange lag og utøvere betyr dette redusert aktivitet eller muligheter.

Norsk Tipping beholder eneretten på spill

Spillmonopolet har hele tiden blitt vurdert og drøftet. Det er jo mange interesser i en sak som denne. Forrige gang spillpolitikk ble grundig behandlet i Stortinget var i 2003. Temaet har vært opp i mellomtiden, og en ny Stortingsmelding ble lagt frem for Stortinget i desember 2016. Dette etter en prosess med innhenting av innsikt og innspill.

De utenlandske selskapene har arbeidet iherdig for sitt syn, og muligheten for å slippe til i Norge. Norsk Tipping og idrettsbevegelsen har stått på for å bevare den eksisterende modellen.

Klubbnytt StortingetDen 2. mai 2017 var Stortingsmelding 12 (2016-2017) oppe til behandling i Stortinget. Et enstemmig Storting stemte da for å beholde enerettsmodellen for spill i Norge. Mange av aktørene på talerstolen gikk langt i å antyde en omkamp, men meldingen ble enstemmig vedtatt. Idrettens valgte organer har stått på for å bevare den eksisterende modellen. Dette fordi de er av den oppfatning at modellen gjennom snart 70 år, sikrer ansvarlighet og penger til samfunnsnyttige formål. Derfor har idretten argumentert for det eksisterende og at ansvarlighet må settes først i prioriteringene. Og at de som spiller hos utenlandske selskaper må overbevises om å spille hos Norsk Tipping i stedet.

Etter vedtaket av Stortingsmeldingen er idrettsbevegelsen fornøyd. Den mener at deres utvetydige standpunkt og utrettelige arbeid har bidratt godt til et svært viktig og enstemmig vedtak.