En gutt med hjelm på skøyter. To voksen som hilser på hverandre. En bod med sykkler og annet utstyr. Teksten BUA førstemann til bua.

Hva er BUA?

Her på Klubbnytt har vi tidligere skrevet om utfordringene det er å drive et idrettslag, og om hvordan mange lag og foreninger sliter med å få økonomien til å gå rundt. Hvordan mye blir basert på frivillig og gratis arbeid fordi alt koster. Sponsorer finnes, men det er ikke alltid like enkelt å få dem til å sponse, eller de får kanskje ikke lov til å sponse på grunn av norske regler. Resultatet av dette er da at mange foreninger kanskje har et mindre aktivitetsnivå enn hva som er ønskelig.

En gutt med hjelm på skøyter. To voksen som hilser på hverandre. En bod med sykkler og annet utstyr. Teksten BUA førstemann til bua.En annen utfordring i dag er også at aktivitetsnivået kunne være større og mange flere kunne vært medlemmer av et idrettslag og holdt på med en aktivitet, om de hadde hatt råd til det. Mange idretter koster og mange ungdommer får ikke holdt på med den idretten de ønsker fordi foreldrenes økonomi ikke tillater det. For å kunne gi flere muligheten til tross for utfordrende familieøkonomi, har man ordningen som heter BUA. Mange vet ikke om denne ordningen, så her kommer det noen stikkord om den. I en senere  artikkel vil vi gå enda grundigere inn på ordningen.

Gutt på skateboard. Teksten BUA førstemann til buaBUA er en nasjonal forening som skal stimulere til aktivitet blant unge. Dette skjer gjennom å gjøre det enkelt for barn og unge å låne sport- og fritidsutstyr. Dette skjer gjennom samarbeid med både eksisterende og nye utlånsordninger for å styrke tilbudene. Videre arbeides det for å tilgjengeliggjøre og synliggjøre utlån av fritids- og sportsutstyr for flere. Derigjennom skal det bli enklere for barn og unge å prøve både nye og flere aktiviteter. Gjennom BUA skal det arbeides for å sikre likeverdige tilbud uansett hvor man bor i Norge. Videre arbeides det for å samle informasjon om aktiviteter i nærmiljøet som er helsefremmende. Dette for å få flere i aktivitet. Og ikke minst arbeides det for å utvikle en bærekraftig økonomisk modell for utlånsordninger som sikrer langsiktig drift av ordningene.

To smilende damer i en bod full av skiutstyrFor å få flere medlemmer og større aktivitet kan alle idrettslag bidra til økt aktivitet og inkludering gjennom å låne ut gratisutstyr gjennom BUA. Tidligere i 2017 inngikk BUA og Norges idrettsforbund en samarbeidsavtale som tilbyr idretten en ny og velfungerende utstyrsordning. Slik kan barn og unge gjennom BUA-ordningen bli mer fysisk aktive. Samtidig som de kan prøve mange forskjellige aktiviteter, og dette uten at de må eie alt av utstyr selv.