Klubb2

Hva er idrett.no?

Klubb2Her på Klubbnytt har vi tidligere skrevet om vedtak på Idrettstinget og om nye regler som lag og foreninger tilknyttet Norges Idrettsforbund nå må forholde seg til. I denne prosessen er det også kommet en fellesportal for norsk idrett. Den nettsiden heter idrett.no. I denne fellesportalen er det samlet informasjon om alle terminlister, kamper og resultater. Videre finner du informasjon om turneringer, tabeller og anlegg. På en informativ nettside finner du masse informasjon når du navigerer i toppmenyen. Er du på jakt etter informasjon om et idrettslag eller en klubb er det en fin søkefunksjon for det også. I tillegg er nettsiden fylt med nyheter. Under overskriften “idrett i media” på forsiden, kan du lese nyheter fra aviser og annet som er aktuelt innenfor idretten.

Klubbnytt 5En annen god ting med idrett.no er at du på forsiden ikke kan unngå å se ordene Mi i blått, SA i rødt og KA i oransje. Dette er også et hovedpoeng med nett-siden. I forbindelse med vedtakene på Idrettstinget er dette noe som er viktig for ledere, kasserere, andre styremedlemer og funksjonærer i klubber, lag og foreninger. Mi er forkortelsen for Min idrett som skal gi deg en enklere idrettshverdag. Fra siden minidrett.nif.no kan du endre din personlige informasjon og se hvilke funksjoner og verv som er registrert på deg. Videre kan du betale for dine lisenser og skrive ut lisenskort. Der er det også blitt mulig å melde deg på og betale kurs samt melde deg på og betale arrangementer, konkurranser, stevner og løp. Dog gjelder ikke det siste for alle idretter ennå. Og ikke minst kan du registrere din familie og gjøre de samme operasjonene for hele familien. Det vil gjøre din idrettshverdag enklere.

SA er for SportsAdmin og er laget for å støtte alle organisatoriske og administrative nivåer i norsk idrett. Med andre ord et nasjonalt idrettsadministrativt system utarbeidet av norsk idrett for norsk idrett. Det er et system som hjelper deg med arbeidsoppgaver knyttet til registrering og oppdateringer av person- og organisasjonsopplysninger, arrangements-planlegging og deltakerhåndtering, terminlister og påmeldingsløsninger samt kommunikasjon og distribusjon av informasjon. Mens Min idrett skal i vareta den enkelte utøver, det enkelte medlem og familie, er SportsAdmin laget for å støtte alle organisatoriske og administrative nivåer i norsk idrett.Klubb1

KA er kortformen for KlubbAdmin. Den gir en automatisk og forenklet rapportering av medlems-opplysninger. KlubbAdmin er en fellesportal for idretts-lagene. En portal hvor de i første omgang har tilgang til å gjøre samordnet søknad og rapportering til NIF eller benytte seg av NIF sitt elektroniske medlemssystem. Begge løsningene får man tilgang til etter innlogging med idrettens ID. Det vil si Min idrett-bruker. Idrettstinget har besluttet at alle som er tilsluttet Norges idrettsforbund skal ta i bruk elektronisk medlemsregister innen utgangen av 2016.

Klubbnytt synes at tanken bak idrett.no virker fornuftig og vi ser frem til å kunne nyttiggjøre oss siden i det videre arbeidet. I denne prosessen med å få på plass en ny fellesportal, er nettsiden til Norges idrettsforbund flyttet til www.idrettsforbundet.no. Derfor finner du foreløpig en link på forsiden som bringer deg over til Idrettsforbundet om det var ditt du skulle da du gikk inn på www.idrett.no.

Klubb3