SEO 1

Hvordan få suksess med nettsiden?

Enten det er et fotballag, idrettslag eller en bedrift så ønsker man å få noe igjen for innsatsen i form av tid og penger, som legges ned i utviklingen av nettsiden. Dette går på innhold, struktur, brukervennlighet og linker til sosiale medier.

I flere ti år har vi skrevet tekst på nettet, og like lenge har vi feilet. Mange har gått på kurs og lært å lage mellomtitler og å lenke. Og mange har lært seg å skrive effektivt enten det er for søkemotorer eller lesere. Vi er blitt gode til å skrive tekster for nettet. Da skulle man jo tro at dette legger et godt grunnlag for nettsider som svarer på det som forventes av brukerne. Eller? SEO 1

Neida! Selv om vi har lært å lage gode tekster teknisk sett, så snubler vi likevel gang på gang med innholdet på nettsidene våre. Hva er grunnen til dette? Dette kan det sikkert være flere forklaringer på rundt omkring hos de som sliter med lite trafikk på nettsidene sine. Likevel er det en hovedfaktor som kan trekkes frem for å gi en forklaring på denne store utfordringen hos mange. Årsaken til det er at selv om vi har kompetansen på nettskriving, er vi ikke organisert slik at vi klarer å forvalte det på riktig måte. Det er mange utfordringer forbundet med dette, men det synes fornuftig å trekke frem to. De to største utfordringene ligger i at vi mangler:

  1. Tydelige strategier for hva vi ønsker å oppnå med innholdet
  2. Rutiner for å forvalte innholdet på riktig måte.

De to viktigste stikkordene for å oppnå suksess eller lykkes med nettsiden er riktig forvaltning og vedlikehold av innholdet. I bunnen må det derfor ligge en klar grunntanke bak hvorfor man har en nettside, hvilken struktur den skal ha (utseende), hvem den er til for, og hva som skal publiseres. Når det er gjort og dette er forankret i foreningen, klubben eller bedriften, kan produksjonen av det som skal publiseres på siden starte. Og da er det viktig med en prioritering av riktig og relevant innhold. Dette fordi innholdet skal synliggjøre kvalitet og verdi, både for brukerne/leserne og forretningsmessig. Videre er det avgjørende å bygge opp respekt for innholdsarbeidet hos de som publiserer på nettsiden. Er tanken bak nettsiden godt forankret er sjansen for suksess mye, mye større. Det er derfor viktig at arbeidet med produksjonen av relevant innhold ikke fordeles på mange personer, men foretas av de som sitter på fagkompetansen og er dedikerte for oppgaven. Med andre ord organisere arbeidet riktig for å sikre kvalitet og verdi på innholdet. Det er avgjørende og viktig. Hver dag, hele året.