9281116354_f698c92834

Hvordan skaffe sponsorer

Skal vi være helt ærlige, så vet vi nok at bedrifter ikke sponser fordi de har alt for mye penger som de har lyst til å kvitte seg med. Vi vet at dagens ledere bedømmes av sine eiere i det store og hele med utgangspunkt i bedriftens resultater. Det er med andre ord feilaktig og misvisende å se på sponsing som en form for veldedighet. Her er det snarere snakk om at bedriften investerer i velvilje og andre immaterielle ressurser for å opprettholde sitt omdømme og styrke bunnlinjen over tid. Det innebærer at du som vil at din klubb skal finne en sponsor, må satse på å finne frem til en kommersiell substans i den virksomheten klubben holder på med.

Klubben må ha et sett av verdier som kan knyttes til en sponsor eller partner på en fordelaktig måte for begge parter. Et godt eksempel på dette er samarbeidet mellom Petter Northug og Coop, der begge parter ønsker seg et image som blander folkelighet med kvalitet og innovativ kraft. Verdiene i idretten eller annen aktivitet må på sett og vis kunne speile verdiene i bedriftens virksomhet eller engasjement ute i samfunnet.

Å finne sponsorer dreier seg derfor ofte om å gjøre klubben mer synlig og tydeliggjøre dens virksomhet og den kulturen den bygger på. D9281116354_f698c92834et er flere måter å gjøre dette på, men det å ha gode nettsider som blir brukt av medlemmer og andre interesserte er kanskje den aller viktigste. Slike nettsider kan deretter også danne utgangspunkt for å søke oppmerksomhet i diverse sosiale medier, som kan gjøre klubben mer synlig og profilert.

Svært ofte kan nyheter og informasjon som legges ut på nettsidene også formidles videre til lokale media som gjerne har behov for stoff og vil formidle det videre. Denne kanalen er spesielt interessant fordi den er med på å profilere klubben og generere en slags reklame uten at det koster noen ting.