document-428338_1280

Klubbens regnskap og årsrapport – kan vi hjelpe?

Store og små idrettslag og klubber er forpliktet til å drive regelmessig regnskapsrapportering, og disse skal utarbeides i henhold til norsk lov og til reglene som gjelder innad i Norges Idrettsforbund. Under følger noen av de viktigste tingene man må huske på, men vi kan også hjelpe, rådgi og konsultere med alle som skal utarbeide slike rapporter, enten det gjelder selve regnskapet eller kun oppsett og design for en presentabel årsrapport.

document-428338_1280Hvert idrettslag må nødvendigvis ha sitt eget regnskapssystem som gjør at det blir produsert riktige regnskaper og rapporter til rett tid, basert på alt av tilgjengelige opplysninger og i henhold til relevante regelverk. Grunnlaget for rapporteringen utarbeides med henvisning til bestemmelsene som står skrevet i NIFs regelverk.

Det virker kanskje innlysende at en må ha systemer på plass og følge reglene, og noen lag har gode og smarte rutiner for dette. Om din klubb sliter både med systematiseringen og med reglene, er dere imidlertid ikke alene. Våre mange års erfaring har avdekket at mange idrettslag sliter med å få til dette på en god måte, og kan ha bruk for ekstern hjelp.

Noen av de viktigste prinsippene for slik bokføring er fullstendighet, realitet, nøyaktighet, ajourhold, dokumentasjon, sporbarhet, oppbevaring og sikring. Transaksjoner skal registreres så fullstendig som mulig, og skal reflektere realitetene i regnskapet. De skal spesifiseres på en nøyaktig, korrekt og god måte, og være oppdatert i den grad det er mulig og i samsvar med gjeldende praksis for ajourføring.

Opplysningene som skal oppgis må kunne dokumenteres og spores, og dokumenter og rapporter skal rapporteres så lenge det er behov for det etter lovens definisjoner. Dersom rapporten lagres elektronisk er det selvfølgelig viktig at den blir lagret på en måte som gjør at den ikke kan slettes gjennom uvitenhet eller sabotasje, noe vi kan hjelpe med. Ta kontakt med oss i dag for å få hjelp med regnskap og rapportering.