SEO 1

Hvordan få suksess med nettsiden?

Enten det er et fotballag, idrettslag eller en bedrift så ønsker man å få noe igjen for innsatsen i form av tid og penger, som legges ned i utviklingen av nettsiden. Dette går på innhold, struktur, brukervennlighet og linker til sosiale medier.

I flere ti år har vi skrevet tekst på nettet, og like lenge har vi feilet. Mange har gått på kurs og lært å lage mellomtitler og å lenke. Og mange har lært seg å skrive effektivt enten det er for søkemotorer eller lesere. Vi er blitt gode til å skrive tekster for nettet. Da skulle man jo tro at dette legger et godt grunnlag for nettsider som svarer på det som forventes av brukerne. Eller? SEO 1

Neida! Selv om vi har lært å lage gode tekster teknisk sett, så snubler vi likevel gang på gang med innholdet på nettsidene våre. Hva er grunnen til dette? Dette kan det sikkert være flere forklaringer på rundt omkring hos de som sliter med lite trafikk på nettsidene sine. Likevel er det en hovedfaktor som kan trekkes frem for å gi en forklaring på denne store utfordringen hos mange. Årsaken til det er at selv om vi har kompetansen på nettskriving, er vi ikke organisert slik at vi klarer å forvalte det på riktig måte. Det er mange utfordringer forbundet med dette, men det synes fornuftig å trekke frem to. De to største utfordringene ligger i at vi mangler:

  1. Tydelige strategier for hva vi ønsker å oppnå med innholdet
  2. Rutiner for å forvalte innholdet på riktig måte.

De to viktigste stikkordene for å oppnå suksess eller lykkes med nettsiden er riktig forvaltning og vedlikehold av innholdet. I bunnen må det derfor ligge en klar grunntanke bak hvorfor man har en nettside, hvilken struktur den skal ha (utseende), hvem den er til for, og hva som skal publiseres. Når det er gjort og dette er forankret i foreningen, klubben eller bedriften, kan produksjonen av det som skal publiseres på siden starte. Og da er det viktig med en prioritering av riktig og relevant innhold. Dette fordi innholdet skal synliggjøre kvalitet og verdi, både for brukerne/leserne og forretningsmessig. Videre er det avgjørende å bygge opp respekt for innholdsarbeidet hos de som publiserer på nettsiden. Er tanken bak nettsiden godt forankret er sjansen for suksess mye, mye større. Det er derfor viktig at arbeidet med produksjonen av relevant innhold ikke fordeles på mange personer, men foretas av de som sitter på fagkompetansen og er dedikerte for oppgaven. Med andre ord organisere arbeidet riktig for å sikre kvalitet og verdi på innholdet. Det er avgjørende og viktig. Hver dag, hele året.

sosiale medier

Skal klubben ha en tilstedeværelse på sosiale medier eller ikke?

Sosiale medier, eller forkortelsen, SoMe, som har begynt å brukes mer og mer, er altomfattende i dagens verden. De fleste bedrifter, organisasjoner, privatpersoner og idrettsklubber har en eller annen form for tilstedeværelse på sosiale medier. Det er nesten umulig å viderebringe sitt budskap i dagens kommunikasjonssamfunn, uten å ha en profil på de mest populære sosiale medier-nettstedene. Hvis man ikke har dette, kan man fort “drukne” i informasjonsflyten, og konkurrenter kan forbigå en, fordi de kan rangere høyere på Google-søk, og fordi veldig mange liker å oppsøke organisasjoner og lignende gjennom deres sosiale medier-profil. Men det er en jungel av plattformer der ute, det kan være vanskelig å vite hvilken plattform man skal satse på – og hvilke plattformer det lønner seg å holde seg unna. Vi skal her ta for oss de mest populære plattformene for sosiale medier.

sosiale medier

Facebook: Dette er den største sosiale medier-plattformen som finnes, og den har en helt utrolig rekkevidde. Ifølge tall fra Ipsos anslår man at 3,2 millioner nordmenn har en Facebook-profil. Dette betyr at man kan nå ut til en stor andel nordmenn, ved å ha en tilstedeværelse på Facebook. Derfor er det helt uunngåelig å ikke ha Facebook, hvis man ønsker å nå ut til flest mulige. Men det er viktig å ha streng sensur på det man legger ut. Hver gang klubben eller organisasjonen skal poste noe, ta en kort refleksjonspause og tenk på hva slags utfall dette innlegget kan gi. Ikke legg ut ting som kan oppfattes som støtende (rasistiske og sexistiske utsagn for eksempel), og ikke “spam” dine følgere med innlegg, videoer eller bilder som ikke har noen relevans for det dere driver med. Ting som det er greit å poste på Facebook kan være ting som event-kalender, nyheter om organisasjonen eller klubben eller et bilde her og der. Nordmenn ser på Facebook som noe koselig, så man kan gjerne ha en løs og avslappet tone i innholdet.

Twitter: Twitter kan kalles for den kule lillebroren til Facebook, og her kan man poste “tweets” som har maks 140 tegn. Den jevne twitter-brukeren i Norge, er en menn og kvinner i 20-30 årene, og har en høy grad av høyere utdanning. Det er anslått at det er cirka 1 million nordmenn som befinner seg på denne sosiale medier plattformen. Twitter kan ofte kjennetegnes som mer humoristisk, intelligent og sarkastisk – og her er det lov å slå av en vits eller to. Men vær forsiktig! Som med alle sosiale medier er det alltid en toleransegrense for hva man kan publisere, og det er av og til vanskelig å vite hva som er ok å skrive eller ei. Man burde følge samme råd som med Facebook, bruk en tenkepause før man skal poste noe, og ikke “spam” dine følgere. Spesielt for sportsklubber lønner det seg å ha en Twitter-konto, da man kan tweete sportsresultat, og lettere kommunisere og svare andre brukere som tweeter med for eksempel din organisasjons emneknagg.

Instagram: Denne plattformen kan vel beskrives som en blanding av Facebook og Twitter, men bare med bilder. Her kan man poste bilder, og ha en tilhørende tekst under bildet. Teksten bør dog ikke være for lang, da kan TL;DR (Too long; didn’t read) bli et resultat. Instagram er en flott plattform for de som ønsker og promotere et varemerke, eller for kjendiser som vil promotere, ja, seg selv! 1,6 millioner nordmenn har en Instagram-profil, men det er usikkert på hvor mange av disse som er aktive. Instagram oppleves som mer populært enn Facebook for de unge, og hvis man vil nå en ung målgruppe, kan Instagram være hensiktsmessig å bruke. Igjen, er det viktig å reflektere over hva slags bilder man skal poste, hvis man trår litt feil, kan det være veldig skadelig for organisasjonens rykte og omdømme.

Snapchat: Dette er en plattform som er relativt ny i sosiale medier-universet, men som har tatt verden med storm. Visstnok har 1,9 millioner nordmenn en Snapchat-profil, og flere kommer det nok til å bli. Snapchat er en bilde- og videodelingstjeneste hvor man kan sende en snap som ikke varer lenger enn 10 sekunder, visstnok. Men som i alt som er digitalt, finnes det metoder for å lagre snaps, derfor er det ingen grunn til å sende upassende snapper. Hvis man har en offentlig Snapchat-profil, kan man ikke sende private snaps til alle sine brukere. Men man kan legge ut videoer og bilder på Mystory, hvor alle som er dine Snapchat-venner kan se alt du legger ut. Snapchat er utrolig populær blant de aller yngste, så hvis du vil nå ut til de – kan det lønne seg å ha en Snapchat-profil. Eneste ulempen er at det kanskje kan være litt vanskelig å komme på hva slags content man kan legge ut, derfor må man ta vurderingen om Snapchat vil lønne seg for din organisasjon eller klubb.

LinkedIn: Dette er en plattform som benyttes av de som vil knytte profesjonelle nettverk, og mange headhuntere bruker denne når de skal finne arbeidstakere. Her kan både bedrifter og privatpersoner opprette en profil, og disse vil se ulike ut. En privatpersons LinkedIn ser mer ut som en CV, mens en bedrifts eller organisasjons LinkedIn-profil har et annet opplegg, hvor det blant annet er info om antall ansatte, hvor bedriften eller organisasjonen holder til og av og til en nyhetsoppdatering om organisasjonens fremgang. LinkedIn benyttes som sagt mest i rekrutteringsøyemed, og hvis din organisasjon ønsker å finne nye talenter, kan LinkedIn være nyttig.

PS! Det er en god ide å lenke til alle dine sosiale medier profiler fra hjemmesiden, og motsatt. Husk å alltid lenke til din organisasjons hjemmeside der det er mulig å gjøre det (Facebook, Twitter, LinkedIn). Også er det viktig at dere har en god sikkerhet når det kommer til bruk av passord og innlogging til de ulike sidene. Ikke la passord ligge i åpne mapper på for eksempel organisasjonens Dropbox, det lønner seg at kun et fåtall stykk kan passordet – og at det ikke er skrevet ned noe sted. Hvis det da skjer at feil hender får tak i innloggingsdetaljene, kan det få fatale konsekvenser for organisasjonen.

document-428338_1280

Klubbens regnskap og årsrapport – kan vi hjelpe?

Store og små idrettslag og klubber er forpliktet til å drive regelmessig regnskapsrapportering, og disse skal utarbeides i henhold til norsk lov og til reglene som gjelder innad i Norges Idrettsforbund. Under følger noen av de viktigste tingene man må huske på, men vi kan også hjelpe, rådgi og konsultere med alle som skal utarbeide slike rapporter, enten det gjelder selve regnskapet eller kun oppsett og design for en presentabel årsrapport.

document-428338_1280Hvert idrettslag må nødvendigvis ha sitt eget regnskapssystem som gjør at det blir produsert riktige regnskaper og rapporter til rett tid, basert på alt av tilgjengelige opplysninger og i henhold til relevante regelverk. Grunnlaget for rapporteringen utarbeides med henvisning til bestemmelsene som står skrevet i NIFs regelverk.

Det virker kanskje innlysende at en må ha systemer på plass og følge reglene, og noen lag har gode og smarte rutiner for dette. Om din klubb sliter både med systematiseringen og med reglene, er dere imidlertid ikke alene. Våre mange års erfaring har avdekket at mange idrettslag sliter med å få til dette på en god måte, og kan ha bruk for ekstern hjelp.

Noen av de viktigste prinsippene for slik bokføring er fullstendighet, realitet, nøyaktighet, ajourhold, dokumentasjon, sporbarhet, oppbevaring og sikring. Transaksjoner skal registreres så fullstendig som mulig, og skal reflektere realitetene i regnskapet. De skal spesifiseres på en nøyaktig, korrekt og god måte, og være oppdatert i den grad det er mulig og i samsvar med gjeldende praksis for ajourføring.

Opplysningene som skal oppgis må kunne dokumenteres og spores, og dokumenter og rapporter skal rapporteres så lenge det er behov for det etter lovens definisjoner. Dersom rapporten lagres elektronisk er det selvfølgelig viktig at den blir lagret på en måte som gjør at den ikke kan slettes gjennom uvitenhet eller sabotasje, noe vi kan hjelpe med. Ta kontakt med oss i dag for å få hjelp med regnskap og rapportering.

9281116354_f698c92834

Hvordan skaffe sponsorer

Skal vi være helt ærlige, så vet vi nok at bedrifter ikke sponser fordi de har alt for mye penger som de har lyst til å kvitte seg med. Vi vet at dagens ledere bedømmes av sine eiere i det store og hele med utgangspunkt i bedriftens resultater. Det er med andre ord feilaktig og misvisende å se på sponsing som en form for veldedighet. Her er det snarere snakk om at bedriften investerer i velvilje og andre immaterielle ressurser for å opprettholde sitt omdømme og styrke bunnlinjen over tid. Det innebærer at du som vil at din klubb skal finne en sponsor, må satse på å finne frem til en kommersiell substans i den virksomheten klubben holder på med.

Klubben må ha et sett av verdier som kan knyttes til en sponsor eller partner på en fordelaktig måte for begge parter. Et godt eksempel på dette er samarbeidet mellom Petter Northug og Coop, der begge parter ønsker seg et image som blander folkelighet med kvalitet og innovativ kraft. Verdiene i idretten eller annen aktivitet må på sett og vis kunne speile verdiene i bedriftens virksomhet eller engasjement ute i samfunnet.

Å finne sponsorer dreier seg derfor ofte om å gjøre klubben mer synlig og tydeliggjøre dens virksomhet og den kulturen den bygger på. D9281116354_f698c92834et er flere måter å gjøre dette på, men det å ha gode nettsider som blir brukt av medlemmer og andre interesserte er kanskje den aller viktigste. Slike nettsider kan deretter også danne utgangspunkt for å søke oppmerksomhet i diverse sosiale medier, som kan gjøre klubben mer synlig og profilert.

Svært ofte kan nyheter og informasjon som legges ut på nettsidene også formidles videre til lokale media som gjerne har behov for stoff og vil formidle det videre. Denne kanalen er spesielt interessant fordi den er med på å profilere klubben og generere en slags reklame uten at det koster noen ting.

Sponsorer og annonsering

Alle som driver idrettslag og foreninger har behov for sponsorer og samarbeidspartnere som kan bygge opp under frivillig virksomhet med økonomiske midler. Å bygge opp et eget nettsted kan være et viktig ledd i prosessen med både å synliggjøre klubben og å finne en plattform der samarbeidet mellom lag og sponsor kan presenteres for allmennheten. I mange tilfeller vil sponsorer være spesielt interessert i å profilere seg i en fordelaktig kontekst på nett, og vi kjenner til mange tilfeller der sponsorene faktisk har bidratt til å betale eller i sin helhet betalt alt for klubbens nærvær på nett og har fortsatt å gjøre det over tid som en del av samarbeidet.

Når en bedrift går inn for å sponse en klubb er det selvfølgelig en del av

bedriftens strategi og har å gjøre med hvilke verdier og karaktertrekk man ønsker å bli forbundet med. Kort sagt er ønsket både å vekke positive assosiasjoner gjennom å knytte seg til det klubben holder på med, som forhåpentligvis er sunt og sprekt, i tillegg til å få tilgang til klubbens medlemmer som aktuelle kunder.

Dette er særlig viktig fordi blant annet idrettslag har mange aktive unge medlemmer som bedrifter ofte har lyst til å introdusere sine produkter til. For å tiltrekke gode sponsorer er det generelt viktig å ha klare og tydelige verdier innenfor klubben som gjør det attraktivt for en bedrift eller organisasjon å samarbeide med nettopp dere. Det kreves også en viss vilje og evne til å tenke kommersielt rundt hva klubben har å tilby til de som sitter med pengesekkene rundt omkring.

På siden “sponsorer og annonsering” får du noen gode tips om hva klubben din kan gjøre for å skaffe flere sponsorer og partnere til din organisasjon. Så snart du har funnet en sponsor som er interessert i å markedsføre seg via klubbens nettsider, er det bare å ta kontakt med oss for prosessen videre.

Screenshot-PunBB_1.4.2

Diskusjonsforum – regler og moderering

Svært mange klubber som er i kontakt med oss ønsker også å legge til rette for at medlemmer og andre brukere skal ha muligheten til å delta i diskusjoner på nettsidene. Vi er selvfølgelig enige i at dette er en viktig del av enhver klubbs nettsted, men vi må av erfaring også peke på at det å etablere et diskusjonsforum alltid innebærer et visst ansvar for oppfølging av innholdet og den generelle atmosfæren på forumet og innad klubben. Fordi vi kjenner til de ulike problemstillingene og utfordringene så godt etter mange års virksomhet kan vi gi deg og klubben din råd om hvordan et slikt forum skal håndteres, hvilke regler som bør gjelde, og ved behov kan vi også tilby tjenester innenfor moderering til en overkommelig pris. Her kan vi bare tilby noen generelle tips og råd om hvordan slike forum kan struktureres best mulig.

Høflighet og saklighet er viktig, også på nett. Selvfølgelig skal det være lov å tøyse og bruke humor, men man må huske på at nettet er en mindre sosial kontekst enn det å møte noen i levende live. I virkelighetens verden røper vi gjerne at det vi sier er spøk gjennom tonelag og kroppsspråk, men det er iScreenshot-PunBB_1.4.2kke mulig på nett. Vær derfor nøye med å forby personangrep, sexting og alle former for trolling.

Moderering skal ikke være noe tema på forumet. De som har noe de vil ha sagt om moderering, bør gjøre det gjennom egnede kanaler. Husk generelt at hvis man vil gjøre nettsidene til en attraktiv markedsføringskanal for sponsorer og andre partnere, så må man sørge for at det som uttrykkes og diskuteres på nettsidene samsvarer med de verdiene som partnerne ønsker å bli assosiert med. Det viser seg å være svært vanskelig å ivareta idrettens profil som sunn og dydig hvis alt som blir diskutert på forumet er fyllefest og griseprat.

Homepage_we-sport

Vi bygger på historien

Vi i Klubbnytt har levert våre tjenester – som først og fremst er knallgode skreddersydde hjemmesider – til klubber, lag, organisasjoner og foreninger siden 2001. Fjorten år er kanskje ikke så lenge for noen type selskaper, men i IT-sektoren skjønner nok de fleste at dette praktisk talt er en evighet, Vi sier derfor Homepage_we-sportalltid at vi bygger på historien og på det navnet og ryktet vi har opparbeidet oss. Vårt brand eller varemerke er ganske enkelt forankret i de opplevelsene kundene våre har hatt med oss opp gjennom årene.

Kundene som har benyttet seg av våre tjenester har raskt lært seg å bruke de hjemmesidene vi utvikler på dynamisk vis, med jevnlige oppdateringer og formidling av nyheter, resultater og annen informasjon. Med standard webløsning er det ikke noe problem å velge farge og design av nettstedet, og her velger mange å bygge på klubbens egne farger og logo eller kanskje for å inkludere en viktig sponsor.

Ved å bruke våre ulike alternativer for annonsesalg har mange av våre kunder fått inn betydelige beløp, både ved å gi hovedsamarbeidspartnere en ny plattform for assosiering og markedsføring, men også ved å invitere inn nye samarbeidspartnere som ønsker en måte å markedsføre på som følger tiden og utviklingen. Dette gir penger i kassen, særlig fordi mange aktive medlemmer i lag og foreninger er unge mennesker som er de beste målgruppene for mange forskjellige sponsorer og annonsører innen blant annet idrett.

Klubbnytt startet i 2001 som en liten virksomhet drevet frem av to gründere ved navn Tore Halvorsen og Brynjulv Gresnes, og har siden den gangen opplevd stabil vekst basert på fornøyde kunder og et, tilpasningsdyktig produkt. Vi har stor glede av våre mange fornøyde kunder, og kan med stolthet si at våre ansatte er like blide og fornøyde med sin hverdag. Dette vil du også oppleve hvis du og din klubb benytter dere av våre tjenester.

PhpBB_forum

Standard webløsning – ekstra fordeler

Dersom klubben din velger en standard webløsning i stedet for den gratis basisløsningen får du en rekke ekstra funksjoner som de fleste av våre kunder har lært å sette pris på. Vi minner om at du har en måneds angrefrist når du velger standardløsningen, og at prisen faktisk er svært hyggelig og tilpasset alle slags budsjetter. I tillegg får du selvfølgelig kontinuerlig hjelp, støtte og skreddersydde tjenester fra oss.

PhpBB_forumNår du velger standardløsningen, vil vi hjelpe deg med å utarbeide og organisere en egen liste over medlemmene med telefonnumre, e-post og passfoto. Noen går så langt som å gjøre dette til en slags egen Facebook for klubben, og det er mulig, men selvsagt langt fra nødvendig. Vi tar også alle hensyn til privatliv og regulerer tilgangen til informasjon i tråd med deres vurderinger.

Med standard webløsning vil vi også opprette et diskusjonsforum, eventuelt flere, med ulike emner eller emnekategorier på nettsidene. I for eksempel et idrettslag kan du derfor ha individuelle forum for fotball, ski, håndball, orientering osv. Dette gjør at medlemmene kan kommunisere med hverandre til enhver tid for å utveksle råd og tips om trening eller finslipe taktikken før en viktig kamp eller stafett.

Det er mange andre funksjoner som kommer med når du velger løsningen som vi har satt som standard for idrettslag og andre foreninger, men det som kanskje er det aller viktigste for mange er at vi med standardløsningen gir deg muligheten til å selge annonser på sidene til klubben. Det betyr at eventuelle sponsorer og andre annonsører kan markedsføre sine produkter og tjenester på nettsiden deres. Erfaringsmessig viser det seg at dette kan ha stor betydning når man henvender seg til aktuelle sponsorer og skal poengtere fordelen med å støtte et lag, klubb eller forening. Selv om laget ditt ikke har egne sponsorer kan vi likevel jobbe med deg for å få plassert relevante annonser som kan generere inntekt over tid.

the-ball-488701_1280

Gratis basisløsning på nettsider

Synes du våre tjenester høres spennende og interessante ut, men samtidig at det kan være litt vanskelig å vurdere hvor bra dette egentlig blir og om det egentlig er verdt pengene dine? Hva sier du da til å prøve vår gratis basisløsning først? På den måten får du et inntrykk av hva vi kan hjelpe din klubb med, uten at det koster noe som helst. I tillegg til selve tjenesten får du gratis kundestøtte i tre måneder. Alt du trenger å gjøre er å sende oss en e-post med den helt grunnleggende informasjonen om ditt lag (inkludert kontaktperson og adresse), så vil vi ta kontakt for å få på plass den videre prosessen. Det er ikke komplisert i det hele tatt.

Selv om klubben allerede har en hjemmeside som dere kanskje ikke er så fornøyde med – kan dere fortsette å bruke deler av denne ved hjelp av gjensidige linker mellom de to nettstedene i en periode. Alt dette tar selvfølgelig vi hånd om, for å unngå at det blir noen forvirring rundt gamle og nye nettsider. Har du spørsmål, er det selvfølgelig bare å ta kontakt med brukerstøtten eller simpelthen skrive en e-post.

Hva er haken, spør du kanskje nå? Hvorfor gjør vi dette helt gratis? Det er fordi vi er sikre på at klubben din vil bli imponert av de tjenestene vthe-ball-488701_1280i leverer, og at selv vår basisløsning vil bli mottatt med glede og beundring. Vi forutser i grunnen derfor at de fleste vil ønske å oppgradere til våre standard eller eksklusive løsninger med mange nye og spektakulære funksjoner etter hvert. Med gratisversjonen på plass, er det enkelt å oppgradere og med våre betalte løsninger får klubben garantert de beste løsningene som finnes på det norske markedet i dag. Ta kontakt med oss i dag hvis bare det beste er godt nok for deg og din klubb.

the-ball-488700_1280

Hjemmesider til klubben

Ønsker du at ditt idrettslag, din klubb eller en frivillig organisasjon skal kunne legge ut nyheter og artikler umiddelbart på nett, uten å måtte passere tekniske hindre? Kunne du tenke deg å få sendt ut nyheter til dine medlemmer hver gang noe viktig var på gang, eller få automatisk link til det som er nytt på sidene deres? Tror du ikke at medlemmene ville blitt veldig fornøyde med en slik ordning, og ville ikke du som leder eller styremedlem også fått en enklere jobb med å formidle nytt til medlemmene?

Det er lett å tenke seg at dette er vanskelig eller urealistisk. Mange tror kanskje at the-ball-488700_1280man selv må kunne beherske programmering og kryptering eller vite mye om brukergrensesnitt og datasystemer. Men nei, slik er det faktisk ikke. Klubbnytt kan gjøre alt dette for deg på kort tid, med utmerket kvalitet og rimelige priser.

Med Klubbnytt har mange lag og organisasjoner fått en ny vår og tatt steget inn i den moderne dataalderen. Vi tar oss av alt det tekniske – som vi liker å gjøre til vanlig, slik at du og de andre medlemmene i din klubb skal få mer tid og energi til å holde på med dere liker å gjøre, enten det er fotball, ski, bingo, en supporterklubb eller sanitetsforening. Vi har ferdige løsninger men skreddersyr gjerne også nye løsninger for å kunne tilfredsstille din klubbs behov fullt og helt.

Vi i Klubbnytt er lokalisert i Norge og alle som jobber her snakker norsk og kjenner din virkelighet. I motsetning til andre firma har vi ikke for vane å sette ut denne typen oppdrag til underbetalte og til tider underkvalifiserte dataprogrammerere i den tredje verden. Det er viktig for oss å levere et personlig produkt vi kan være stolte av, og vi prioriterer alltid topp kommunikasjon med alle faste og potensielle kunder.