Sponsorer og annonsering

Alle som driver idrettslag og foreninger har behov for sponsorer og samarbeidspartnere som kan bygge opp under frivillig virksomhet med økonomiske midler. Å bygge opp et eget nettsted kan være et viktig ledd i prosessen med både å synliggjøre klubben og å finne en plattform der samarbeidet mellom lag og sponsor kan presenteres for allmennheten. I mange tilfeller vil sponsorer være spesielt interessert i å profilere seg i en fordelaktig kontekst på nett, og vi kjenner til mange tilfeller der sponsorene faktisk har bidratt til å betale eller i sin helhet betalt alt for klubbens nærvær på nett og har fortsatt å gjøre det over tid som en del av samarbeidet.

Når en bedrift går inn for å sponse en klubb er det selvfølgelig en del av

bedriftens strategi og har å gjøre med hvilke verdier og karaktertrekk man ønsker å bli forbundet med. Kort sagt er ønsket både å vekke positive assosiasjoner gjennom å knytte seg til det klubben holder på med, som forhåpentligvis er sunt og sprekt, i tillegg til å få tilgang til klubbens medlemmer som aktuelle kunder.

Dette er særlig viktig fordi blant annet idrettslag har mange aktive unge medlemmer som bedrifter ofte har lyst til å introdusere sine produkter til. For å tiltrekke gode sponsorer er det generelt viktig å ha klare og tydelige verdier innenfor klubben som gjør det attraktivt for en bedrift eller organisasjon å samarbeide med nettopp dere. Det kreves også en viss vilje og evne til å tenke kommersielt rundt hva klubben har å tilby til de som sitter med pengesekkene rundt omkring.

På siden “sponsorer og annonsering” får du noen gode tips om hva klubben din kan gjøre for å skaffe flere sponsorer og partnere til din organisasjon. Så snart du har funnet en sponsor som er interessert i å markedsføre seg via klubbens nettsider, er det bare å ta kontakt med oss for prosessen videre.