Klubb web6

Viktig å tenke på ved valg av webløsning

Det er tidligere blitt skrevet om prosedyrer og nytt regelverk som lag, klubber og foreninger må forholde seg til på bakgrunn av vedtak på Idrettstinget. Det er viktig at idrettslagene tar denne prosessen seriøst. For de som ikke er godt i gang begynner tiden å bli kort, men det er fremdeles mulig å ile langsomt frem til utgangen av året. Klubb web1Selv om tiden går raskt frem til nytt elektronisk medlemsregister skal være på plass, er det likevel svært riktig at prosessen blir gjennomført grundig og skikkelig, og ikke med harelabb. Gjøres det ikke seriøst er det nok av fallgruver. Implikasjonene av det vil kanskje bli dårlige løsninger. Løsninger som ikke fungerer optimalt og som vil skape frustrasjon hos dem som skal arbeide med og forholde seg til dette i det daglige. Løsninger som ikke er optimale og velfungerende vil skape masse ekstraarbeid og ineffektivitet. Og helt sikkert resultere i at det må gjennomføres en ny prosess. Da er det bedre ressursbruk at det gjøres riktig på første forsøk.

Klubb web6

Mer effektivt med en helhetlig løsning

Klubb web3Når lagene skal velge løsninger har Norges Idrettsforbund, NIF allerede gjort et arbeid som kan gjøre det enklere for mange. De har gjennom sine samarbeidspartnere godkjent flere leverandører. Disse anbefalingene kan lette arbeidsprosessen og redusere tidsbruken for mange.

For de som skal sikre at tidsfristene blir overholdt er det derfor meget viktig at det blir gjort en grundig vurdering av forskjellene mellom helhetlige og fragmenterte webløsninger for idrettslag. Implementeringen av pålagte løsninger er blitt et hett tema, men disse er jo bare en del av en total webløsning for idrettslag anno 2016. Et bytte av eller investering i nytt system er ikke nødvendigvis så mye arbeid. Imidlertid er avgjørelsen betydelig. Derfor er det viktig at foreningene analyserer egne behov og saumfarer  markedet for å finne den løsningen som passer best. NIF har jo også kommet med tips til prosessen. En god tilnærming  er å lese informasjonen fra NIF om både medlemsregister og hjemmesideløsninger. Deretter forberede nedleggelsen av eksisterende medlemsarkiv og eventuell eksport av innholdet. Samtidig må ikke minst lagets behov og ønsker for nye løsninger avdekkes. Deretter anbefales det å se nærmere på løsninger fra NIFs integrasjonspartnere og KlubbAdmin. På bakgrunn av dette velges løsning og leverandør.

Da kan det være at det velges en total webløsning hvor alle de viktigste funksjonene er samlet på et sted. Eller at en fragmentert løsning med flere leverandører blir valgt. Forhåpentligvis vil et slik valg bli tatt ut fra en behovsavdekking og ikke med fokus på kun pris. Er det kun prisfokus kan det være at løsningen ikke blir optimal.

Klubb web4

Fordeler med helhetlige webløsninger

Klubb web2Med en helhetlig løsning vil man også få tjenester som er nyttige utover det pålagte med elektronisk medlemsregister. En bra hjemmeside er en stor fordel. Oversiktlig, informativ og brukervennlig er viktig for lagets medlemmer. Det er for medlemmer av idrettsforeninger som for de aller fleste av oss, kjempeenkelt og brukervennlig når alt er samlet på et sted. Tenk på hvor enkelt det er å finne informasjon om leiligheter som er til salgs med å klikke deg inn på et enkelt sted som finn.no. Les mer om søkemotorer her. Eller om du ønsker å kjøpe en bil, leie et feriested, kjøpe en reise eller overnatting. Alt er mer eller mindre et klikk unna. Det er informativt og enkelt å benytte. På samme vis er det om du ønsker informasjon om priser på mobiltelefoner. Kan du sammenligne priser og finne forhandlere av dem på et sted sparer du tid og finner den informasjonen du ønsker. Når du har fått en ny super touch-telefon kan det være at du ønsker litt spenning og moro online. Da kan det være ut du vil spille på et nettcasino på den nye mobilen din. Hva er ikke bedre da en at du finner tips om gode casinoer online hvor det er samlet på en side. Og det eneste du behøver å gjøre for å komme dit er å trykke på klikke her når du finner noe interessant om det, etter at du har søkt på Google. Forøvrig en annen tjeneste som også samler alt på et sted og med et klikk. Informativt og brukervennlig.

Klubb web5I tillegg kan det være at idrettslaget har behov for betalingsløsninger og online betaling. Videre kan arrangementsløsninger med påmelding og automatisk venteliste være nyttig. Egentilpassede admin-tilganger kan være nødvendig for mange av medlemmene. Dette kan være gunstig i forbindelse med betaling av kontingenter og treningsavgifter samt oppdateringer av personlig informasjon. Et felles design eller brukergrensesnitt kan være smart. Brukerne skal kunne kjenne seg igjen og da er lav brukerterskel viktig. At kunderservice eller support er samlet på et sted er en stor fordel. Det gir en enklere brukeropplevelse. Tilslutt er det også greit å være klar over synergieffekter av en samlet funksjonalitet. At betalingsløsninger, webside og medlemsregister er samlet på et sted gir unike muligheter som fragmenterte løsninger ikke gir. Det kan være at arrangementer kan brukes som en rekrutteringskanal for nye medlemmer. Eller at systemet tillater en prisdifferensiering mellom de som er medlemmer og de som ikke er det. Til slutt kan dette medføre økt trafikk til hjemmesiden. Den blir da en kanal for informasjon. For sponsorer innebærer det økt synlighet. Konklusjonen blir dermed at det er en vinn-vinn-situasjon.